תמיכה מטבולית

סדרת תכשירים צמחיים ייעודיים התומכים בתפקוד מטבולי נאות ומסייעים בתהליכי פינוי.