תמיכה חיסונית

סדרת תכשירים צמחיים המיועדים לתמיכה חיסונית ומניעת זיהומים שונים.