לנפש

תכשירים צמחיים ייעודיים הפונים לשיפור היכולת הקוגניטיבית ולתמיכה נפשית.